UTSI @ startet sin virksomhet 1999. Forretningskonseptet er å skape brukervennlige nettsteder for små og mellom store bedrifter. Vi er et lite ressurs sterkt selskap med et velutviklet kunnskapsnettverk. Vi slår til kunder med store krav, som ikke ser lokke av å betale de store byråets overkapasitet og dyre prosjektgrupper.


Kontakt

Sven-Erik Utsi
Prosjektleder
E- Sven-erik@utsia.com
Tel: + 46 (0) 70 512 40 45

Sven-Erik Utsi
Sven-Erik Utsi
Prosjektleder