Örestads Mark Entreprenad AB – ÖMAB är i huvudsak inriktat på olika markentreprenader.
Med tjänster som: VA-arbeten, Grundläggningsarbeten, Asfaltsarbeten & Arbeten åt den tunga industrin.