Rasmusson Förvaltning AB är moderbolag i RAFAB-koncernen och grundades 1963. I RAFAB-koncernen ingår förutom fastighetsförvaltning även byggnadsplåtslageri. RAFAB:s affärsidé är att vara ett förvaltnings- och fastighetsbolag som äger, förvärvar, producerar, utvecklar och långsiktigt förvaltar egna fastigheter inom Öresundsregionen.